> iona - vieringen

Ionavieringen DG Hallum, Stiens én Holwerd

 
 

Wilde Gans Symbool van de Iona community
 

De wilde gans 
een Keltisch symbool 
voor de heilige geest, 
omdat ganzen samen 
veel sneller en veel verder 
kunnen vliegen
dan één gans alleen.


Open avondviering.
In onze maatschappij worden aan mensen steeds hogere eisen gesteld. Materiële welvaart en menselijk welzijn gaan niet altijd gelijk op. Overal herrie, altijd haast. 
Zou het dan niet goed zijn om samenkomsten te creëren waarin stilte, inkeer en gebed de grootste plaats innemen, waar aandacht en rust heersen, waar ingetogen gezongen en/of naar muziek geluisterd wordt, waar in een warme open sfeer elkaars en Gods nabijheid ervaren kunnen worden? 
Om die reden organiseren de doopsgezinde gemeenten Hallum en Stiens Iona avondvieringen. Een moment van rust en bezinning voor een ieder die hieraan behoefte heeft.

 

Iona. 
Iona is een klein eiland voor de Schotse kust. Al vanaf de vroege middeleeuwen trokken pelgrims naar Iona toe en vertrokken monniken van daaruit naar het vasteland van Europa om daar het christelijke geloof te verkondigen. Nu in onze tijd, vind je op dat eiland het ontmoetingscentrum van de Iona Community, een oecumenische geloofsgemeenschap waarvan de leden verspreid over de westerse landen wonen. Deze gemeenschap plaatst zich niet alleen in de traditie van de Benedictijnen (met als belangrijke leefregel: bid en werk), maar ook in de traditie van het Keltische christendom. Omdat Ierland, de bakermat van het Keltische christendom, nooit door de Romeinen is veroverd en dus niet beïnvloed is door de Grieks-Romeinse cultuur, heeft de Keltisch-christelijke spiritualiteit andere kenmerken.

oog voor de actieve aanwezigheid van God: de nadruk ligt op de scheppende en bezielende kracht van de Eeuwige die draagt en dient en nieuw leven wekt.
oog voor de oorspronkelijke goedheid van de mens: geschapen als wij zijn naar Gods gelijkenis. Liefde is onze diepste kern. Ook al mag die begraven liggen onder andere lagen, zij ligt daar te wachten om weer ontwikkeld te worden.
oog voor verbondenheid en betrokkenheid: omdat wij een deel van de schepping zijn, zijn wij verbonden met de wereld en met alles wat erop leeft.
gevoelig voor beelden en poëzie: geen analytische verklaringen hoe het in elkaar zit, maar beelden die iets onthullen van het mysterie van God en het tegelijkertijd een mysterie laten.
weten van onderweg zijn: wij allemaal zijn iedere dag van ons leven onderweg, wij zijn mensen van de weg, van verandering en vernieuwing.

(bron: Aanwezig onderweg, Keltisch-christelijke spiritualiteit voor vandaag) 

Keltisch Kruis 

Hoe ziet een Iona avondviering eruit ?

Bij binnenkomst speelt de muziek. Nadat iedereen in de kring heeft plaatsgenomen en door de muziek enigszins tot rust is gekomen, wordt de viering geopend met het aansteken van een kaars. Centrum van de viering is de stilte. Geen pijnlijke, maar een aangename, warme stilte waarin een ieder volop de gelegenheid krijgt om zich in alle rust te bezinnen. Voor en na de stilte wordt er gezongen en naar muziek geluisterd en wordt er gelezen en gebeden. 
Na het zingen van een slotlied vragen we met elkaar en voor elkaar om Gods zegen op onze levensweg.

Keltische zegenbede.  

Voor de reis wens ik je 
dat de weg je tegemoet komt, 
de wind steeds in je rug is, 
de zon je gezicht verwarmt
en milde regen je lichaam verfrist.
En tot we elkaar weerzien,
moge God je bewaren
in de palm van zijn hand.

Amen

Open Handen

  

Waar, wanneer en hoe laat ?

Locaties: 
Doopsgezinde Fermanje, Offingawei 17, Hallum
Doopsgezinde Fermanje, Kakewei 16, Stiens

 

 

 

 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Hallum
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl