> over ons > doelstelling

Doelstelling

 
 

De Doopgezinde Gemeente Hallum weet zich geroepen om:

1.†In doopgezinde geest een goed functionerende gemeenschap van Christus te zijn en een antwoord te zoeken op de vraag wat dat betekent in de wereld van vandaag.

2.†De evangelieverkondiging zo goed mogelijk gestalte te geven in het vieren, leren, dienen en getuigen.

3.†Te streven vredesgemeente te zijn. Het dienen van de vrede zal een aanzienlijk aandeel in de gemeente hebben.

4.†Een plaats te zijn waar mensen een rustpunt vinden en samenkomen om in alle eenvoud het verhaal van God met mensen in het dagelijks leven te zoeken en te ontdekken, om van daaruit geÔnspireerd verder te gaan.†
Dientengevolge is het belangrijk dat mensen er voor elkaar kunnen zijn, elkaar bijstaan en vasthouden en derhalve iets van geloof, hoop en liefde kunnen uitstralen naar buiten toe.

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Hallum
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2022 Doopsgezind.nl