> roemenie

Roemenie

 
 

Het jaarverslag 2020 Klavertje vijf kunt u hier lezen!

Onze partnergemeente Nagyajta in  Roemenië.

De Unitarische Gemeente in het dorp Nagyajta in het Hongaars sprekende deel van Roemenië heeft sinds 2010 een intensief contact met de Federatie Doopsgezind-Gereformeerd Ameland.

Het zijn zgn. “partnergemeentes” van elkaar. Samen dragen zij het “ouderenproject in Nagyajta, Roemenië”. Sinds 1 januari 2016 is dit partnerschap uitgebreid met de Doopsgezinde Gemeenten van Holwerd, Hallum en Stiens en heet nu “Klavertje vijf” ofwel in het Hongaars “Lóhere öt”

Het ouderenproject helpt ongeveer 50-60 ouderen in Nagyajta, ongeacht kerkelijke achtergrond. Ouderenzorg staat in Roemenië in de kinderschoenen en werd vanouds door de eigen familie geregeld. Veel kinderen vertrekken van het platteland om elders werk te vinden of gaan naar het buitenland. Ouderen blijven zo onverzorgd achter.

In Nagyajta zijn 2 thuiszorgwerkers actief, die de hulpbehoevende ouderen bijstaan.

Het project wordt gedragen en gefinancierd door de 5 genoemde kerken samen en is ondergebracht in het kerkelijk diaconale werk van de provincie Kovasna.

Daarnaast heeft de Friese Doopsgezinde Sociëteit op haar najaarsvergadering van 14 november 2015 in Harlingen het startsein gegeven voor een nieuw project. Dit keer gaat het om het realiseren van een  Diaconaal centrum, dat gevestigd zal worden in het nieuw te bouwen medisch centrum van Nagyajta, Roemenië.

Tot nu toe is de materiaalopslag voor de thuiszorgwerkers en het kantoortje van de diaconie gevestigd in de vochtige kelder van het gemeentehuis van de burgerlijke gemeente Nagyajta.

De kosten voor het medisch centrum (groot 272 m2)zijn ongeveer €163.000,- Daarvan is de diaconale ruimte ongeveer 21,5 m2 groot en dat deel kost €12.800.-

 De FDS heeft dit project nu opgepakt om samen met de Gemeenten van “Klavertje vijf” de middelen bijeen te brengen, zodat het diaconale centrum gebouwd kan worden.

Mochten er nog personen of instellingen zijn die een materiaal bijdrage willen doen aan het project, hierbij het wensenlijstje:

Hoog/laag bedden, 

Looprekjes (driehoekjes), 

Krukken, 

Incontinentiematerialen, 

Douche-stoelen, 

Rolstoelen, 

Handdoeken, 

Lakens, 

Waterdichte beschermingshoezen voor matrassen en 

Verbandmiddelen, vooral niet aan de wond hechtende, maar alles is welkom.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat u de door u verzamelde spullen zelf bewaart, tot aan het concrete transport. Zodra het volgende transport bekend is zal dat op deze website en via andere kanalen bekend worden gemaakt. 

In Nagyajta zeggen we dan: Isten Aldjon (God zegene je) 

Contactadres, ook  i.v.m. een toelichting of presentatie:

Ds.Rob B.Workel

Stasjonswei 5

9151JL Holwerd

Tel.0519-554005

E-post: robworkel@doopsgezind.nl

Giften kunnen overgemaakt worden op rek.nr.:

 

NL 64RABO 0302019170

t.n.v. Diaconie Fed. D.G.Ameland

o.v.v.”F.D.S. project”

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Hallum
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2022 Doopsgezind.nl