> jeugd en jongeren

Jeugd en Jongeren

Zondagschool

Voor kinderen in het basisonderwijs. In 4 bijeenkomsten (november-december) werd op allerlei wijzen aandacht besteed aan Advent en Kerstmis en hebben we eerste Kerstdag een prachtig Kerstfeest gevierd in de†Fermanje van Hallum

Zodra er overige aktiviteiten georganiseerd worden, wordt dit op de website vermeld.

Contactpersonen: Richtje v/d Berg-Braaksma,††tel.†0518 - 411 406.

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Hallum
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2022 Doopsgezind.nl