> over ons > predikant

Predikant

 
 

Mijn naam is Tineke Bosma, geboren in Kollumerzwaag op 24 december 1959. Ik ben de oudste van vier kinderen. Ik groeide op in een warm, hecht, hervormd gezin. Na de middelbare school ging ik in Groningen wonen, waar ik naar de Bibliotheek- en Documentatie Academie ging. Mijn liefde voor boeken en lezen dateert al vanaf mijn vroege jeugd. Terwijl andere kinderen schooltje of doktertje speelden speelde ik bibliotheekje!

Het bleek in de tachtiger jaren vanwege de crisis niet eenvoudig om vast werk te vinden. Daarom ging ik na meerdere tijdelijke contracten weer aan de studie: de lerarenopleiding dit keer.

Ik werd lerares economie en maatschappijleer op het Dockinga College in Dokkum, waar ik nu nog woon. Later combineerde ik het lesgeven met het decanaat: leerlingen begeleiden in hun vakken- en beroepskeuze.

Tijdens de jaren in Groningen en later in Leeuwarden speelde mijn geloof en de kerk niet zo’n grote rol. Maar altijd heb ik gevoeld dat God mij niet losliet. De geboorte van mijn zoon in 1991 heeft een grote rol gespeeld in mijn geloofsbeleving. Geloof, hoop en liefde kwam in een nieuw daglicht te staan.

In 2007 besloot ik om naast mijn werk in het onderwijs weer een studie te beginnen. Op de NHL in Leeuwarden bezocht ik een open dag. Daar werd mijn aandacht naar een kraampje getrokken: HBO Theologie. Ik heb niet verder gezocht, en heb me direct ingeschreven. Vier jaar lang ging ik twee avonden per week naar Leeuwarden, waar ik de inspirerende en boeiende lessen volgde. Na mijn diplomering in 2011 ben ik als kerkelijk werker verbonden geweest aan de protestantse gemeente in Grou en later in Drachten. Ik heb daar vooral in het ouderenpastoraat gewerkt. Van het onderwijs kon ik in 2017 afscheid nemen toen ik steeds meer uren als kerkelijk werker kreeg.Inmiddels ging ik regelmatig voor in de doopsgezinde gemeenten van Dokkum, Damwoude, Holwerd, Hallum en Stiens.Tijdens mijn studie en door de kennismaking met deze gemeenten kwam ik in aanraking met het doopsgezinde gedachtegoed. Ik voelde en voel me thuis bij de onderlinge verbondenheid, de geloofsvrijheid, de inzet voor gerechtigheid en vrede. Ik werd in het voorjaar van 2019 beroepen als pastoraal werker/voorganger in de gemeenten Hallum en Stiens. Ik heb volmondig ja kunnen zeggen en ben dankbaar dat we de komende jaren met elkaar op weg mogen zijn. Naast de aanstelling hier voor 50%, werk ik nu ook acht uur per week als geestelijk verzorger in Foswert (Ferwert )

“Geroepen om op weg te gaan, om op te staan, te reizen, naar het land dat God zal wijzen” (Lied 832) zongen we in canon in de feestelijke intrededienst op zondag 29 september.  

De doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland gaat een pelgrimage van gerechtigheid en vrede, aangereikt door de Wereldraad van Kerken. Onze jaarthema’s sluiten daarbij aan. We zijn op weg, in verbondenheid met God en met elkaar.

 

Oant sjen!

 

Tineke Bosma

Feije van Heemstrasingel 32

9101 AJ Dokkum

0519 220592 / 06 3824 6677

tinekebosma@doopsgezind.nl


 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Hallum
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2022 Doopsgezind.nl