> over ons > ontstaan van de gemeente

Ontstaan van de gemeente Hallum

 
 

Doordat het ledental in Hijum terug liep en in Hallum groeide werd in 1777 besloten om in Hallum een nieuwe vermaning te bouwen.Iedereen die iets met de Doopsgezinde Gemeente Hallum had werd aangeschreven dit bracht fl 2500,00 Het is een echte schuilkerk waar voor de leraar woonde †en er achter de kerk. Deze was niet erg groot er was plaats voor 50 mannen incl †diakenbank en 39 stoelen voor de vrouwen en op de kraak nog 32 stoelen.Het kleine 1 kamerwoninkje aan de oostzijde werd door verschillende personen bewoond tegen zeer lage huur †maar de bewoner moest wel elke zondagsochtend †voor de kerkdienst de stoven warm maken in 1902 †is het afgebroken omdat het eigenlijk geen plaats meer was om te wonen.later is er een kabinetorgel op de kraak geplaats wat weer ten koste ging van zitplaatsen. omstreeks 1900 waren er †106 leden die er eigenlijk niet †meer in pasten.Toen er ook nog een groter orgel werd aangeschaft had men helemaal een probleem de voorste rij zat recht onder de preekstoel en men heeft op de kraak nog een verbouwing gedaan richting woongedeelte. de notulen vermelden dat men meermalen tijdens de drukke diensten in de gang en op de trap zat

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Hallum
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2022 Doopsgezind.nl